Expert Talk Series: dr n. med. Hubert Gołąbek

Z dr. n. med. Hubertem Gołąbkiem rozmawiamy o endodoncji, konieczności ustawicznego kształcenia w zawodzie lekarza dentysty, edukacji akademickiej i klinicznej w tradycyjnej i nowoczesnej formie, a także o osobistym rozwoju, pasji i ambicjach. Dr n. med Hubert Gołąbek – absolwent kierunku lek.-dent. WUM oraz International Program in Endodontics University of Pennsylvania w Filadelfii i Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w SGH w Warszawie. Autor publikacji z zakresu endodoncji, wykładowca w kraju i za granicą. Autor książki pt.: „Stomatologiczny Taktyk Negocjacyjny, czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej”.